Alle daken geïsoleerd tegen 2020

In 2020 moeten alle daken van (huur)woningen geïsoleerd zijn. Dat is van belang voor huizen die vóór 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet. Recentere woningen zijn al in orde met de regeling.

Om dat doel in heel Vlaanderen te bereiken, wordt dakisolatie onder de loep genomen tijdens woningonderzoeken. Huizen die niet aan de norm voldoen, krijgen strafpunten. De eigenaar krijgt dan tijd om het dak te isoleren. Is het dak in 2020 nog niet in orde? Dan kan de woning ongeschikt verklaard worden.